Bestuur

De voorzitters van ZNK

Gaston Van der Gucht (1968 - 1988)

Gaston Van der Gucht Gaston Van Der Gucht werd geboren op 8 maart 1922 te Mere. Al vroeg verhuisde het gezin naar Oordegem, waar zijn vader gemeentesecretaris was. Hij studeerde aan het college te Aalst en de normaalschool van Sint-Niklaas. Jarenlang stond hij in het onderwijs, eerst als onderwijzer, nadien als directeur van een lagere school. In 1947 stichtte hij het jeugdtheater Nele. Hij is medewerker aan literaire en pedagogische tijdschriften. 
Gaston Van Der Gucht schreef de toneelwerken Hernomen Dialoog (1958), Het Mariaspel van Lebbeke (1960), Mirakel in Syrakuse (1972), Laster (1962), De Piskijker (1980), De Bekoring (1982). Daarnaast nog een tiental stukken voor jeugd- en kindertoneel. 
Ook op het gebied van het boek voor jong en oud bleef deze auteur niet achterwege : Deling van het Brood (1952), God in de Stad (1956), De Moordenaar leeft gelukkig (1960), Schamel als onze Handen (1962), Ploeg (1972). 
Voornaamste jeugdboeken : Kleermaker Hannes - Doorbijten Maaiken - Bunkerratten - Katrina - De Vlaamse Sprookjesreeks - Mie Auw - Boefjes uit mijn straat - Geitenregen - De Madonna van de Knechtjes - Olifantenwraak - Vrijbuiter, wie wint - Als rode bessen op je Huid – Handkoffertje - Katten, Jongens, Katten allemaal. 
Verscheidene van deze werken werden bekroond.

Jos Van den Bossche (1988 - 1993)

jos van de bosscheJos Van den Bossche was een van de medewerkers van het "eerste uur". Hij speelde mee in zowat alle toneelstukken die door ZNK werden opgevoerd sedert de heroprichting in 1969 door Gaston Van der Gucht. In 1988 volgde hij Gaston op als voorzitter en gaf in 1993 de scepter door aan de huidige voorzitter, Hugo Fransaert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Fransaert (1993 - ...)

hugo fransaertWerd geboren te Wetteren op 12 augustus 1953 en volgde een tijdje dictie en toneel. Toneelles kreeg hij van toenmalig NTG-directeur Hugo Van den Berghe. Onder impuls van vader Staf, ook acteur bij ZNK, stapte hij in 1969 ook de planken op en speelde voor het eerst mee. Het was de eerste productie van de pas heropgerichte toneelgroep, nl. "De fanfare de Sint-Jansvrienden", naar het werk van Ernest Claes. Tegelijk speelde hij ook enkele kleine rolletjes bij het operettegezelschap "Nooit Volleerd". Wat later werd hij ook opgemerkt door Rolf Matthijs die hem ook bij Vrank en Vrij introduceerde Ook daar speelde hij enkele opmerkelijke rollen. Maar zijn grote liefde was en bleef ZNK. Enkele opmerkelijke vertolkingen: de vaderrol in "De moeder van David S.", Otto Frank in "Het dagboek van Anne Frank", de rol van Priester Daens in het gelijknamig toneelwerk van Gaston Van der Gucht, waarmee ZNK een toernee deed en in alle grote Vlaamse schouwburgen optrad. Ondertussen ontpopt hij zich ook als auteur. Van zijn hand verschenen: "Kent iemand Egide?" (thriller - 1988), "Is de baron niet thuis?" (Komedie - 1990) en "De bronzen Adonis" (Komedie - 1992). Tegenwoordig is hij meer actief als regisseur bij ZNK, maar ook als gast: Laarne, Appels, Lede, Schoonaarde, Wichelen. In augustus 1993 volgde hij Jos Van den Bossche op als voorzitter van ZNK.

 

 

 

De bestuursleden

  • Hugo Fransaert, voorzitter
  • Jasper Wouters, secretaris
  • Katrien Wouters, penningsmeester
  • Trees Veeckman, bestuurslid
  • Jos Van den Bossche, bestuurslid
  • Lu Van Hove, bestuurslid
  • Xavier Vermeire, bestuurslid